Met 92 pagina’s een boek dat 30 pagina’s meer telt dan vergelijkbare plaatjesboeken. Er worden 10 onderwerpen behandeld. Im tegenstelling tot veel andere boeken hebben we bewust gekozen voor a). meer tekst en b). meer vaste plaatjes. 

Standaard wordt dit type boek nl. voorzien van 216  plakplaatjes. Het voorgeschreven formaat is daarbij 5 x 7 cm. Dat is vooral voor overzichtsfoto’s en kaarten een hele uitdaging! Vandaar dat gekozen is  om deze onder te brengen in de  174 vaste – veelal kleurige – afbeeldingen die al in het boek staan. 

Natuurlijk is de keuze van onderwerpen selectief. We kunnen met gemak het dubbele aantal onderwerpen opnemen, alleen….dan wordt het boek te groot om het op deze wijze te verspreiden. Ruud van der Laan is al zo betrokken geweest dat hij bereid was om 30 extra pagina’s  te financieren. We zijn blij dat we de geschiedenis van uw leefomgeving op deze laagdrempelige manier bij u thuis kunnen  brengen.  Veel leesplezier.