Over de StEG (Stichting Erfgoed Gennep)


INLEIDING:

Wie kent de situatie niet?
Schoendozen vol met (gekrulde en soms  wat vergeelde) foto’s, sledes met dia’s, fotoboeken en filmfragmenten wie heeft ze thuis niet? Hoe vaak bekijkt u ze nog? Vroeger plakte vader of moeder de foto’s na de vakantie in een plakboek waarin vaak ook nog plaats was voor folders of bonnetjes. Trots ging het boek rond op verjaardagen. Daarna verdwenen het op een schap in de boekenkast en tot slot verdween het -samen met de andere boeken –  in een kast op zolder. Dia’s, de goedkoopste manier om veel beelden vast te leggen (!), moesten na de vakantie worden gesneden en ingeraamd.  Wie had er geen Hama snij-ijzer of oranje gekleurd inraam frame. Natuurlijk kon je de dia’s ook bij de ontwikkelaar laten inramen maar dat was veel duurder.  In een slede van 36 of 50 stuks werden ze vervolgens een of twee keer aan de familie vertoond en ondergingen ze vervolgens een zelfde lot als de foto’s. Om van de 8mm films en de videobandjes nog maar te zwijgen. Wie heeft er nu nog een filmprojector of oude videorecorder in huis?

Toch is het, zoveel jaar later, vaak leuk en interessant om nog eens in de familiekiekjes te duiken. Ze leveren vaak niet alleen een glimlach op over het (ons!) jeugdig uiterlijk dat we toen hadden en hier en daar een “ach”  voor de beelden waarop familieleden of kennissen staan die ons inmiddels zijn ontvallen, nee, het zijn ook interessante tijdsdocumenten. over kleding, inrichting en de omgeving waarin we leefden. Weet je nog? Goh, dat zag er toen heel anders uit!  Weet je nog….. etc.

Hoe ouder we worden hoe dierbaarder de herinneringen aan vroegere tijden vaak zijn, zeker in deze wereld met een grote dynamiek.

Kruispunt Brabantweg - Spoorstraat/Heijenseweg nu <-> jaren 60.

1960 nu

Interesse in meer voorbeelden? Klik dan hier


Waarom een stichting erfgoed?

Boeken of lezingen met beelden over vroeger mogen zich in een stijgende belangstelling verheugen.  Probleem is echter dat veel van die beelden zich in particuliere archieven/verzamelingen bevinden en zelden publiek worden vertoond. Hoe en waar zou dat ook moeten? Daarin wil de StEG een rol spelen. Wij verzamelen beelden over hoe het vroeger in Gennep was. In uw jeugd en misschien nog wel ver daarvoor. Die beelden willen we, voorzien van een beschrijving, aan u tonen. Dat kan op internet, in publicaties maar ook ” intern” op computers bij onze werkruimte.

Er is veel materiaal…maar nooit genoeg!
Hoewel we  al veel materiaal bezitten, is er nooit genoeg! Er is nog veel materiaal in particulier bezit. Gegarandeerd dat daar waardevolle beelden bij zitten over het leven  van Gennep anno…. Materiaal dat we graag van u overnemen  of  in bruikleen nemen om het voor u te digitaliseren en vervolgens voor een groter publiek beschikbaar te stellen. Het liefst hebben we natuurlijk uw verhaal daarbij maar we begrijpen ook dat dat niet altijd mogelijk is. Toch willen we graag dat materiaal hebben! We nodigen u uit om eens door uw bestanden/materiaal te gaan en te kijken of er materiaal bij zit dat voor ons  interessant kan zijn.

De Stichting Erfgoed Gennep heeft diverse websites in beheer:

De hoofdwebsite is
www.stichtingerfgoedgennep.nl

Daarnaast:
www.genneptoen.nl
is bedoeld om de foto’s d
ie op een van onze beeldbanken staan van een achtergrondverhaal te voorzien.

Papierfabriek Gennep:
Eind 2022 heeft de StEG de materialen en website van de stichting Kimberly Clark overgenomen. Wij zullen als een “goed huisvader” de materialen beheren en de website verder uitbouwen zodat herinnering aan de Page in Gennep blijft bestaan.

www.develegezichtenvangennep.nl  
een website die speciaal is ontwikkeld voor het gelijknamige boek.

Onze 3 beeldbanken:

Beeldbank 1
Fotobeeldbank met 3209 bestanden, in opbouw.

Beeldbank 2
Fotobeeldbank met 605 bestand, in opbouw.

Bidprentjesbeeldbank 
Met  2850 bestanden.

verder beheert de StEG de server en website van de Archeologiekelder onder het Stadhuis van Gennep.

 

Wat vinden we interessant?

In feite alle soorten media (foto, dia, film, video, kranten, geluidsfragmenten etc.) die ons een  beeld verschaffen over het Gennep van vroeger. U kunt ze ons schenken of in bruikleen geven. Wat in ieder geval voorwaarde voor acceptatie is dat we het recht krijgen om het materiaal te gebruiken in onze publicaties. Uiteraard vermelden we daarbij de bron, tenzij u daar geen prijs op stelt.

 

Hoe kunt u ons steunen?

Hoewel de StEG hard werkt is de organisatie nog relatief klein en zijn de financiële middelen beperkt.  We zijn op zoek naar diverse vrijwilligers met verschillende kwaliteiten!

a). vrijwilligers die helpen met scannen en metadateren (beschrijven) van het materiaal.  Het beschrijven gebeurt electronisch met speciale zeer gebruikersvriendelijke software.

b). Vrijwilligers die helpen met het verzamelen /selecteren van materiaal en die er verhalen over  schrijven.

c). U kunt ons ook financieel steunen. Elke donatie is welkom. De apparatuur die we gebruiken is kostbaar, de abonnementen voor software en internet etc. zijn ook niet goedkoop. Kortom, we moeten zeer efficient met onze beperkte middelen omspringen. Bepaalde investeringen die we graag zouden doen moeten of worden uitgesteld of gefaseerd plaatsvinden.

d). We zijn nog op zoek naar een netwerkspecialist met kennis van Synology-servers-  en ons systeembeheer helpt met het verder beheren en uitbouwen van het netwerk.

e). Een website ontwerper met goede kennis van WordPress, php, java en  Photoshop

 

Vriend van de Steg

De StEG heeft een ANBI status zodat u ons fiscaal vriendelijk kunt steunen. Meer informatie vindt u hier.
Door een jaarlijkse bijdrage van €20.= helpt u ons bij het realiseren van ons doel de geschiedenis van Gennep voor publiek te ontsluiten. In ruil voor uw bijdrage kunt u regelmatig een kijkje achter de schermen nemen. In de naaste toekomst volgen nog meer voordelen die we bezig zijn te ontwikkelen. Geef u op als “vriend van de StEG”  dat kan via dit formulier: Ik wil vriend v.d. StEG worden

 

Interesse?

Kom langs in onze werkruimte in de Kenniskeuken. We zijn daar standaard iedere woensdagmiddag aanwezig tussen 14.30u-16.30u, of nog beter, maak een afspraak met onze secretaris voor een voor u geschikt moment.